21.10.10

Δήλωση του Αλέξη Μητρόπουλου μετά την επίσκεψή του στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων

Η κυβέρνηση, κατά τις επιταγές του Μνημονίου, στοχεύει στη συνολική υποβάθμιση και απαξίωση κάθε δημόσιου φορέα και υπηρεσίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όχι μόνο πρέπει να παραμείνει δημόσια, με διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους χώρους διαχείρισης απορριμμάτων (που δουλεύουν υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας), αλλά να γίνει ολοκληρωμένη, με την περαιτέρω ενίσχυση του κοινωφελούς της χαρακτήρα και την ανάπτυξη των βέλτιστων σύγχρονων μεθόδων. Μόνο έτσι θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα είναι πρότυπο για όλες τις εργασιακές σχέσεις.

Απορρίπτουμε την καύση των απορριμμάτων, που είναι βλαπτική για το περιβάλλον, δεν προάγει την εγχώρια τεχνογνωσία και δεν δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να στραφούμε σε τρόπους περιβαλλοντικά ορθής, οικονομικής και χωρικά δίκαιης διαχείρισης των απορριμμάτων με ενίσχυση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, οικιακής κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, με ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων και με την ολοκλήρωση περιφερειακού σχεδίου εναλλακτικής διαχείρισής τους.

Άλλη λύση για το Λεκανοπέδιο της Αττικής δεν υπάρχει. Οι παρωχημένες λύσεις «πρέπει να πάνε και αυτές στα σκουπίδια».

21-10-2010