4.11.10

Δήλωση του Αλέξη Μητρόπουλου μετά τη συνάντηση με το Σωματείο Τυφλών

Οι στερούμενοι την όραση συμπατριώτες μας βιώνουν την κρίση υπό πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Επομένως, η μέριμνα της Πολιτείας αλλά και της αποκεντρωμένης δημόσιας λειτουργίας, όπως η Περιφέρεια, πρέπει να στραφεί πρωτίστως προς αυτούς, καθώς και στις άλλες ομάδες του πληθυσμού με ειδικές ανάγκες.

Κεντρικό είναι το ζήτημα της ανεργίας, καθώς τα προγράμματα μείωσης ή και απόλυσης προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλήττουν κυρίως αυτούς και οι διατάξεις, που προβλέπουν την ποσόστωση για την αναγκαστική πρόσληψή τους, ουσιαστικά αναστέλλονται. Το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα, στην προσπάθειά του να μειώσει ακόμη περισσότερο το εργατικό κόστος, θέλει να απογυμνώσει την εργασία από κάθε άλλο ανθρώπινο ή κοινωνικό χαρακτηριστικό.

Εμείς θα θέσουμε ως προτεραιότητα την εργασία των τυφλών και των άλλων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, που έχουν να προσφέρουν πολλά στην αναβάθμιση του κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της πατρίδας μας και θα θέσουμε σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα προγράμματα για την ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας.