1.10.10

Για το «νέο μισθολόγιο» των δημοσίων υπαλλήλων

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΗ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το άρθρο 20 του από 6-8-2010 επικαιροποιημένου Μνημονίου, «μεταρρυθμίζει την απασχόληση στο Δημόσιο», ώστε «να μειωθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας». Αυτό σημαίνει προϊούσα μισθολογική και θεσμική εξομοίωση του Δημόσιου με το εργασιακό σύστημα του Ιδιωτικού τομέα. Το νεοφιλελεύθερο πρόταγμα δεν επιτρέπει ασφαλή συστήματα εργασίας, που παρέχουν αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και ωθούν στην εξομοίωση προς τα άνω.

Το σχέδιο είναι γνωστό από άλλες δυστυχείς χώρες:

Το πρώτο στάδιο προβλέπει τη συστηματική δυσφήμιση της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε κρατικής λειτουργίας ως «αντικοινωνικού βάρους», το οποίο διεξήλθαμε -μάλλον επιτυχώς- για τους «ζηλωτές» της νεοφιλελεύθερης αίρεσης.

Το δεύτερο προβλέπει τη μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων (με την ευρεία έννοια) μέσω ενός νέου τύπου ενιαίου μισθολογίου, όπου τα επιδόματα, που επείχαν θέση τμήματος του βασικού μισθού, περικόπτονται.

Το τρίτο θα περιλαμβάνει, κατά το πνεύμα και το γράμμα του Μνημονίου, την μαζική εισαγωγή των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο τομέα και όχι μόνο για τους νέους εργαζόμενους.

Αλλά όλοι οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν υπήρξε βιώσιμο εθνικό και κρατικό φαινόμενο χωρίς ισχυρή, δεσπόζουσα, κυρίαρχη, αποτελεσματική και πρωτοπόρα Δημόσια Διοίκηση.-

Αθήνα, 1-10-2010