1.10.10

Για τους πρώην εργαζομένους της Ολυμπιακής

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΗ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


Η Κυβέρνηση οφείλει -τουλάχιστον- να σεβαστεί το νόμο του Κράτους (αν όχι τις πλεονάζουσες υποσχέσεις της) και να δώσει πάραυτα το εφάπαξ των αποχωρούντων από την τέως «Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.» και τους κλάδους της, χωρίς να τους υποχρεώσει να καταφύγουν σε πολυδάπανους, χρονοβόρους και εν τέλει περιττούς δικαστικούς αγώνες.

Οφείλει επίσης να υλοποιήσει τη νομοθετημένη υποχρέωσή της για τη μεταφορά των εργαζομένων που επιθυμούν σε άλλους κλάδους και Νομικά Πρόσωπα του Ομίλου, χωρίς καμιά εξαίρεση, πολύ περισσότερο που η αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού της τέως «Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.» θα αυξήσει την παραγωγικότητα των αερομεταφορών και την αξιοπιστία των φορέων.


Αθήνα, 1-10-2010