14.10.10

Δήλωση του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής, Αλέξη Μητρόπουλου για τα προβλήματα στα μουσικά σχολεία του λεκανοπεδίου Αττικής

Η κυβέρνηση του Μνημονίου στοχεύει στη συνολική υποβάθμιση και απαξίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Θύμα της είναι και η εξειδικευμένη Μουσική Δημόσια Παιδεία. Τα Μουσικά Σχολεία του Λεκανοπεδίου της Αττικής (και γενικά όλης της χώρας) πλήττονται και στερούνται όχι μόνο εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά ακόμα και των αναγκαίων βιβλίων, τα οποία οι μαθητές τελικά υποχρεούνται να αγοράζουν με υψηλό κόστος.

Χρειάζεται αντίσταση στη μεθοδευμένη αυτή υποβάθμιση της δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης. Χρειάζεται ενίσχυσή της και στήριξη στα Μουσικά Σχολεία της πατρίδας μας.