23.9.10

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο πανάρχαιος θεσμός των Λαϊκών Αγορών πρέπει να ενδυναμώνεται σε περιόδους κρίσης, γιατί είναι το καταφύγιο των περισσότερων και αδύναμων οικονομικά στρωμάτων του πληθυσμού. Η λελογισμένη «ατυπία», που συνοδεύει την αυτοδιαχείριση των παραγομένων προϊόντων, ενισχύει την εγχώρια οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η ρύθμιση του θεσμού αυτού με απόλυτη τυπικότητα και σύμφωνα με τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα, αποδυναμώνει το ρόλο του και την οικονομική συμπληρωματικότητά του.
Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει τους παραγωγούς και μικρεμπόρους των Λαϊκών Αγορών με ρεαλισμό, σεβόμενη την εργασία και την παραγωγή των μικροκληρούχων και των οικογενειών τους. Οι θεσμοί που ενισχύουν την Κοινωνική Αλληλεγγύη δεν πρέπει να τίθενται στην υπηρεσία των σκληρών όρων των δανειστών μας.-


ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα 23-9-2010